Hej!

Moderaterna i Stenungsunds handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022.
Här berättar vi mer om våra viktigaste förslag/löften till dig som bor i Stenungsunds kommun.
Vår viktigaste utgångspunkt för åren som kommer är att det ska vara ordning och reda. Såväl i ekonomin, som i klassrummet som på gator och torg.
Med ordning och reda som grund vill vi ta ansvar för att förbättra Stenungsund på ett tryggt och säkert sätt.

Vi har inte som idé att lova allt till alla, men vi lovar att hålla det som vi lovar.
Nedan som följer kan du läsa mer om våra förslag inom flera olika områden.

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Moderaterna i Stenungsund/Maria Renfors

Moderaterna Stenungsund 2018 - 2022

Fler bostäder och en pålitlig infrastruktur

Vi ser att Stenungsund har goda möjligheter att växa ytterligare lite med nya invånare och företag. Genom att underlätta byggande på privat mark genom snabba handläggningsprocesser kan Stenungsund utvecklas med fler bostäder och företag. Såväl bostadsrätter som hyresrätter. En viktigt förutsättning för att Stenungsund ska kunna växa ytterligare är dock att ett antal trafiksituationer i…

Läs Mer

Fler jobb och en fungerande integration

I Stenungsund gäller arbetslinjen. Såväl den som har bott här länge som den som är nyanländ ska vara med och bidra utifrån sina förutsättningar. Vi kommer därför att arbeta med tydliga krav och förväntningar om motprestation kopplat till försörjningsstöd. I syfte att göra integrationen bättre kommer vi att införa krav om obligatorisk samhällsutbildning inom ramen…

Läs Mer

Ett tryggt Stenungsund

Det borde vara en självklarhet att kunna känna sig trygg i Stenungsund, såväl i hemmet som ute på gator och torg. För att förstärka tryggheten runtom i Stenungsund vill vi att kommunen anställer trygghetsväktare som kan patrullera och stötta polisens arbete för att göra Stenungsund till ännu tryggare kommun. Vid otrygga platser i kommunen vill…

Läs Mer

En skola som ser ALLA elever

Stenungsunds skolor ska präglas av hög kvalitet och ett tydligt kunskapsfokus. Med likvärdiga mål och kvalitetskrav för alla skolor i kommunen kan vi säkerställa att såväl fristående som kommunala aktörer håller en hög kvalitet på utbildningen. Att elever och föräldrar själva kan välja bland flera olika alternativ och inriktningar för att hitta en utbildning som…

Läs Mer

Håller du med?

Bli medlem nu!