Budgetmotion 2019

Moderaternas budget tar tag i samhällsproblemen här och nu. Det handlar om att återupprätta samhällskontraktet där man ska kunna lita på att staten sköter sina grundläggande uppgifter. Samtidigt behöver Sverige reformer för ökad tillväxt så att vi är rustade för den dag då ekonomin vänder nedåt. Ta del av presentationen, video och annat material här:…