Självförsvar för kvinnor

Självförsvar för kvinnor! Moderatkvinnorna i Stenungsund anordnar tillsammans med Stenungsunds Kampsportsakademi en heldag på temat självförsvar lördagen den 14:e april. De allra flesta kvinnor är otränade på att komma loss, slå tillbaka eller avvärja. Flickor uppmuntras inte till att leka lekar med de inslagen och kvinnor använder sällan våld överhuvudtaget. Det kan ge en känsla…

Fler bostäder och en pålitlig infrastruktur

Vi ser att Stenungsund har goda möjligheter att växa ytterligare lite med nya invånare och företag. Genom att underlätta byggande på privat mark genom snabba handläggningsprocesser kan Stenungsund utvecklas med fler bostäder och företag. Såväl bostadsrätter som hyresrätter. En viktigt förutsättning för att Stenungsund ska kunna växa ytterligare är dock att ett antal trafiksituationer i…

Fler jobb och en fungerande integration

I Stenungsund gäller arbetslinjen. Såväl den som har bott här länge som den som är nyanländ ska vara med och bidra utifrån sina förutsättningar. Vi kommer därför att arbeta med tydliga krav och förväntningar om motprestation kopplat till försörjningsstöd. I syfte att göra integrationen bättre kommer vi att införa krav om obligatorisk samhällsutbildning inom ramen…

Ett tryggt Stenungsund

Det borde vara en självklarhet att kunna känna sig trygg i Stenungsund, såväl i hemmet som ute på gator och torg. För att förstärka tryggheten runtom i Stenungsund vill vi att kommunen anställer trygghetsväktare som kan patrullera och stötta polisens arbete för att göra Stenungsund till ännu tryggare kommun. Vid otrygga platser i kommunen vill…

En skola som ser ALLA elever

Stenungsunds skolor ska präglas av hög kvalitet och ett tydligt kunskapsfokus. Med likvärdiga mål och kvalitetskrav för alla skolor i kommunen kan vi säkerställa att såväl fristående som kommunala aktörer håller en hög kvalitet på utbildningen. Att elever och föräldrar själva kan välja bland flera olika alternativ och inriktningar för att hitta en utbildning som…

Stenungsund i framtiden

Vi kommer särskilt bevaka de möjligheter och utmaningar vi ser för centrum: Hur kan vi stimulera boende o näringsliv genom att förenkla byggande och transporter? Trafikinfarkten genom centrum måste lösas för att kunna fortsätta växa och vara ett handelscentrum och en inflyttningskommun. Hur kan vi förenkla byggande på privat mark? Vi strävar efter fler hyresrätter…

Gunnar ifrågasätter demokratin

Valet 2014: Likt riksplanet och i många andra kommundelar i Sverige så fanns ingen majoritetsgrupp i Stenungsund. På riksplanet bildade Socialdemokraterna regering tillsammans med Miljöpartiet. I Stenungsund signalerade Alliansen att de var villiga att ta på sig ledartröjan. På riksplanet var det anmärkningsvärt att Alliansen tillät en regering med S+MP eftersom Alliansen var större, men…

Johan tackar företagarna

Valet är inte enkelt. Vågar jag tro på min idé, vågar jag riskera mina sparpengar om det inte går vägen. En av vännerna avråder, det är osäkert, vad har du att vinna på det? Semesterförmånerna och den garanterade löneökningen uteblir. Du omfattas inte av det skyddsnät som finns på samma sätt som när du är…